Hoogbegaafdheid In-Zicht!


Welkom op de website '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'. Deze website is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de (h)erkenning van (hoog)begaafde kinderen. Je kunt hier informatie vinden over kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, over wetenschappelijke inzichten op het gebied van (hoog)begaafdheid en over de wijze waarop de vertaalslag kan worden gemaakt naar begeleiding en onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften.

Doel hiervan is om vanuit onderbouwde inzichten ondersteuning te bieden om te komen tot praktische handreikingen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met uitzonderlijk talent. Deze kinderen hebben een begripvolle en stimulerende omgeving nodig, waarin blijvend ruimte wordt gecreëerd voor een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, sociaal én emotioneel gebied. (Hoog)begaafde kinderen hebben veel potentieel, maar komen er niet altijd vanzelf. Herkenning, erkenning en positieve stimulering zijn daarom belangrijk om optimale ontwikkelingskansen mogelijk te maken.


* Ouderbijeenkomsten 'Peers4Parents Arnhem-Nijmegen' *

Met het initiatief 'Peers4Parents' organiseer ik in de regio Arnhem-Nijmegen samen met Albert Kaput onder andere het Peers4Parents Programma voor ouders. Sinds april 2017 hebben er al diverse groepen plaatsgevonden. Dit waren hele waardevolle reeksen van bijeenkomsten. Jaarlijks starten we tenminste één groep en bij voldoende belangstelling zijn meerdere mogelijk.


Gratis downloads

Via deze website kun je een aantal gratis tools downloaden. Dit betreft verschillende hulpmiddelen voor het in beeld brengen van leerlingen als basis voor het voeren van gesprekken met de leerling, ouders, leerkracht(en) en/of andere betrokkenen. Voorheen moest je hiervoor registreren op deze website, zodat ik je als geregistreerd lid op de hoogte kan stellen van nieuwe updates. Alle formulieren op deze website zijn echter tijdelijk uitgeschakeld, totdat de website vernieuwd zal zijn. Dus als je op de hoogte wilt zijn van nieuwe ontwikkelingen, adviseer ik je me via Facebook te volgen of via LinkedIn en de tools zijn nu allemaal zonder registratie/inloggen toegankelijk.