Hoogbegaafdheid In-Zicht!


Welkom op de website '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'. Deze website is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de (h)erkenning van begaafde kinderen. Je kunt hier informatie vinden over kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, over wetenschappelijke inzichten op het gebied van (hoog)begaafdheid en over de wijze waarop de vertaalslag kan worden gemaakt naar begeleiding en onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften.

Doel hiervan is om vanuit onderbouwde inzichten ondersteuning te bieden om te komen tot praktische handreikingen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met uitzonderlijk talent. Deze kinderen hebben een begripvolle en stimulerende omgeving nodig, waarin blijvend ruimte wordt gecreëerd voor een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel komen er niet altijd vanzelf. Herkenning, erkenning en positieve stimulering zijn daarom belangrijk om optimale ontwikkelingskansen mogelijk te maken.


Gratis downloads

Via deze website kun je een aantal gratis tools downloaden. Dit betreft verschillende hulpmiddelen voor het in beeld brengen van leerlingen als basis voor het voeren van gesprekken met de leerling, ouders, leerkracht(en) en/of andere betrokkenen.

Let op! In de loop van dit jaar (2023) zullen deze tools elders ondergebracht worden. Als je op de hoogte wilt zijn van nieuwe ontwikkelingen, adviseer ik je me te volgen via Facebook of via LinkedIn.