Trainingen & Workshops

Op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling verzorg ik presentaties, workshops en trainingen op een breed spectrum aan thema's en voor diverse doelgroepen op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding. Daarin bied ik geen standaardproducten, maar wil ik maatwerk leveren door flexibel af te stemmen op de wensen en behoeften, aansluitend op waar je nu staat en waar je naartoe wilt groeien, als individu, werkgroep, expertisenetwerk, team, bestuur, samenwerkingsverband, etc. In de regio Arnhem-Nijmegen werk ik op lokaal niveau en daarnaast ben ik verspreid over het land bij diverse samenwerkingsverbanden betrokken om op regionaal niveau mee te denken, waarbij ik graag samenwerk met lokale (expertise)partners.

Trainingen & events

Met Albert Kaput verzorg ik het Jaarprogramma 'HB in Ontwikkeling' voor coaches, begeleiders, mentoren en (jeugd)hulpverleners die werken met creatieve, hoogbewuste kinderen en jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die (dreigen) vast (te) lopen in het reguliere onderwijs.

Met Minka Dumont verzorg ik de training 'Begaafd Onderwijs', waarbij inzichten en ervaringen in het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen als inspiratiebron gebruikt wordt voor rijk, toekomstgericht onderwijs voor alle kinderen.

Verdere informatie over de trainingen die ik verzorg, vind je via het linkermenu.

Met Lotte van Lith ben ik het initiatief 'Bewustzijn Ontwikkelen' gestart. Samen organiseren we events, waarin inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei gekoppeld worden aan de ervaringen van deelnemers om in verbinding met anderen tot verdiepende, persoonlijke inzichten te komen en je eigen bewust-zijn verder te ontwikkelen.